พัฒนาคน พัฒนางาน สานการเรียนรู้ สู่ความโดดเด่น

พัฒนาคน พัฒนางาน สานการเรียนรู้ สู่ความโดดเด่น

Who's Online.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

We have: 3 guests, 1 bots online
Your IP: 54.205.209.95
 , 
Today: พ.ค. 28, 2015
Welcome to www.ic.moi.go.th
วิทยาลัยมหาดไทย ยินดีต้อนรับ...
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2008 เวลา 14:49 น.
วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับและผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติตลอดจนวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตอบสนองความต้องการของประชาชน  รวมทั้งดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
          ท่านสามารถดูข้อมูลการศึกษาอบรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันดำรงราชานุภาพ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 เมษายน 2012 เวลา 06:59 น.
 
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 65
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2015 เวลา 13:45 น.

การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 65 ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 2 มิ.ย.-25 ก.ย.58 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- หนังสือแจ้งหน่วยงาน
- โครงการศึกษาอบรม
- บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
- การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (กป.)
- กำหนดการพิธีเปิดการอบรม
- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- การปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาอบรม
- การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
- การศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)
- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
- การแต่งกายระหว่างการศึกษาอบรม
- ข้อแนะนำในการเตรียมตัวเข้ารับการอบรมวิชาลูกเสือ
- กำหนดการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ
- ตารางการฝึกอบรม
- การส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักปกครองและนักบริหาร
- แผนที่วิทยาลัยมหาดไทย
- แผนที่การเดินทางโรงแรมไพลิน ริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี [1] [2]
- แบบสำรวจข้อมูลผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
- กรอกข้อมูลแบบสำรวจผ่านเว็บไซต์
- รายชื่อผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2015 เวลา 06:40 น.
 
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 64 ประจำปีงบประมาณ 2558
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤษภาคม 2014 เวลา 18:37 น.

- หนังสือแจ้งหน่วยงาน

- โครงการศึกษาอบรม

กำหนดการพิธีเปิดการอบรม

- การปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาอบรม

- การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- การศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- การแต่งกายระหว่างศึกษาอบรม

- ข้อแนะนำในการเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ

- กำหนดการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ

- แผนที่วิทยาลัยมหาดไทย

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- รายชื่อผู้บริหาร เจ้าหน้าที่

- ตารางการฝึกอบรม

- ประมาณการค่าใช้จ่าย

- คำสั่งแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (กป.)

- แบบสำรวจข้อมูลผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- กรอกข้อมูลแบบสำรวจผ่านเว็บไซต์

- ต่าใช้จ่ายลงทะเบียนของหน่วยงานนอกสังกัด

- หนังสืออนุมัติเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ

- นังสือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2015 เวลา 14:00 น.
 
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ดำรงธรรม
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 11:21 น.
 
คณะนปส. รุ่นที่ 64 ทำบุญวันมาฆะบูชา
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 11:02 น.

เนื่องในโอกาสวันมาฆะบูชา คณะนปส. รุ่นที่ 64 จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ทำบุญ ทอดผ้าป่า พร้อมทั้งถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบางละมุง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...
 
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นปส.64
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 10:46 น.

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 64 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 64
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 10:32 น.

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ ได้จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 64 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ โดยมีนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้บรรยายพิเศษก่อนคณะนปส.64 เดินทางไปศึกษาดูงานที่วังวรดิศ

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรฯ นปส.62 - 63
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:40 น.

หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด >> หนังสือแจ้งหน่วยงานนอกสังกัดสป.มท. >> หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสป.มท.

- กำหนดการ

- แบบตอบรับ

- รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมนปส.62

- รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมนปส.63

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 ธันวาคม 2014 เวลา 14:44 น.
 
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 20
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:47 น.

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 20 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:55 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี"
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:27 น.
 
สัมมนาบุคลากรของสถาบันดำรงราชานุภาพ
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 ตุลาคม 2014 เวลา 09:49 น.

โครงการสัมมนาบุคลากรของสถาบันดำรงราชานุภาพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 ตุลาคม 2014 เวลา 09:56 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี"
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 13:36 น.
 
ปฐมนิเทศหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2015 เวลา 09:04 น.
  • การปฐมนิเทศหัวหน้าสำนักงานจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 3 เม.ย. 2558 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมคลังสมอง ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ (อาคารจอดรถ) กระทรวงมหาดไทย>>หนังสือถึง ผวจ.>>โครงการ>>กำหนดการ>>แบบตอบรับ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2015 เวลา 09:06 น.
 
นปส. 64 ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 11:11 น.

คณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 64 ได้ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 11:17 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การฝึกอบรมลูกเสือของ นปส. 64
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 10:53 น.

นปส. รุ่นที่ 64 เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 729 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมยามเช้า นปส.64
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 10:40 น.

กิจวัตรประจำวันของหลักสูตร นปส. 64 ทุกเช้า นั้นเริ่มตั่งแต่ 6.00 น. คือการออกกำลังกายยามเช้าเพื่อให้ร่างกายสดชื่น แข็งแรง พร้อมที่จะทำการศึกษาตลอดทั้งวัน

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 28
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2014 เวลา 09:24 น.

 

เอกสารประกอบคำขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ(ดูงานต่างประเทศ)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2015 เวลา 09:38 น.
 
พิธีเปิดหลักสูตร บ.มท. รุ่นที่ 28
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:14 น.

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 28 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ โดยมีนายแก่นเพชร ช่วงรังษี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:27 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฐมนิเทศผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการแต่้งตั้งใหม่
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:32 น.

การปฐมนิเทศผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการแต่้งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ ห้องจูปีเตอร์ 14 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:39 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย สป.มท.
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 ตุลาคม 2014 เวลา 13:34 น.

สถาบันดำรงราชานุภาพได้จัดโครงการฝึกอบรม "ป้องกันและระงับอัคคีภัย สป.มท." เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 ตุลาคม 2014 เวลา 13:52 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ นปส.63
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2014 เวลา 11:14 น.

พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ การฝึกอบรบหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ ๖๙๙ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 63 ณ ห้องบางแสน วิทยาลัยมหาดไทย จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2014 เวลา 14:47 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 9

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack