พัฒนาคน พัฒนางาน สานการเรียนรู้ สู่ความโดดเด่น

พัฒนาคน พัฒนางาน สานการเรียนรู้ สู่ความโดดเด่น

Who's Online.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

We have: 2 guests online
Your IP: 54.83.74.65
 , 
Today: ส.ค. 29, 2015
Welcome to www.ic.moi.go.th
วิทยาลัยมหาดไทย ยินดีต้อนรับ...
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2008 เวลา 14:49 น.
วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับและผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติตลอดจนวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตอบสนองความต้องการของประชาชน  รวมทั้งดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
          ท่านสามารถดูข้อมูลการศึกษาอบรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันดำรงราชานุภาพ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 เมษายน 2012 เวลา 06:59 น.
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์และมอบประกาศนียบัตร บ.มท. 28
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2015 เวลา 17:42 น.

การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2558 และพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่ห์รางวัล

--> Download

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2015 เวลา 11:03 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 65
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2015 เวลา 13:45 น.

การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 65 ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 2 มิ.ย.-25 ก.ย.58 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- หนังสือแจ้งหน่วยงาน
- โครงการศึกษาอบรม
- บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
- การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (กป.)
- กำหนดการพิธีเปิดการอบรม
- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- การปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาอบรม
- การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
- การศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)
- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
- การแต่งกายระหว่างการศึกษาอบรม
- ข้อแนะนำในการเตรียมตัวเข้ารับการอบรมวิชาลูกเสือ
- กำหนดการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ
- ตารางการฝึกอบรม
- การส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักปกครองและนักบริหาร
- แผนที่วิทยาลัยมหาดไทย
- แผนที่การเดินทางโรงแรมไพลิน ริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี [1] [2]
- แบบสำรวจข้อมูลผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
- กรอกข้อมูลแบบสำรวจผ่านเว็บไซต์
- รายชื่อผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2015 เวลา 08:58 น.
 
นปส.64 ปลูกต้นไม้และมอบสนามหญ้าให้วิทยาลัยมหาดไทย
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 10:37 น.

ผู้เข้ารับการอบรม นปส.64 ได้มอบสนามหญ้าบริเวณจุดชมวิว(ศาลเจ้าแม่เรไร)จำนวน 450 ตร.ม. และปลูกต้นราชพฤกษ์จำนวน 11 ต้น เพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่วิทยาลัยมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 10:58 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสมาคม นปส.64
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 10:27 น.

นปส.64 ได้ฝึกปฏิบัติในวิชา "การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสมาคม" ณ โรงแรมเดอะซีซันส์ พัทยา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 10:57 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส. 64 ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2015 เวลา 13:31 น.

นปส. 64 ศึกษาดูงานครั้งที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ในจังหวัดกระบี่ พังงาและภูเก็ต ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2015 เวลา 14:17 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส. 64 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2015 เวลา 13:19 น.

คณะ นปส. 64 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจาก นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรววมหาดไทยและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2015 เวลา 14:13 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ นปส. 64
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2015 เวลา 12:58 น.

นปส. 64 ศึกษาดูงานครั้งที่ 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี มุกดาหารและขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2015 เวลา 14:07 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฐมนิเทศหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2015 เวลา 09:04 น.
  • การปฐมนิเทศหัวหน้าสำนักงานจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 3 เม.ย. 2558 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมคลังสมอง ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ (อาคารจอดรถ) กระทรวงมหาดไทย>>หนังสือถึง ผวจ.>>โครงการ>>กำหนดการ>>แบบตอบรับ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2015 เวลา 09:06 น.
 
นปส. 64 ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 11:11 น.

คณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 64 ได้ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 11:17 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การฝึกอบรมลูกเสือของ นปส. 64
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 10:53 น.

นปส. รุ่นที่ 64 เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 729 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
เอกสารประกอบการศึกษาดูงานต่างประเทศ นปส.65
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2015 เวลา 15:51 น.

- หนังสือขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

- รายชื่อแบ่งสายดูงาน

- กำหนดการศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน

- เรื่องเดิม

- ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:58 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี"
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 13:36 น.
 
พิธีรับมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 10:32 น.

พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ การฝึกอบรบหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 729 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 64 ณ ห้องบางแสน วิทยาลัยมหาดไทย จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 10:55 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะ นปส.64 ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2015 เวลา 13:33 น.

คณะ นปส.64 ได้ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ตามรอยพระยุคลบาท มหาราชา ปลูกล้านกล้าพันธุ์ไม้ถวายราชินี” ณ ป่าสิริเจริญวรรษ ต.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ต่อจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2015 เวลา 14:19 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส. 64 ศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคกลาง
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2015 เวลา 13:29 น.

นปส. 64 ศึกษาดูงานครั้งที่ 2 ในพื้นที่ภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 20 - 24 เมษายน 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2015 เวลา 14:15 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส.64 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2015 เวลา 13:16 น.

นปส. 64 จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2015 เวลา 14:09 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 64 ประจำปีงบประมาณ 2558
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤษภาคม 2014 เวลา 18:37 น.

- หนังสือแจ้งหน่วยงาน

- โครงการศึกษาอบรม

กำหนดการพิธีเปิดการอบรม

- การปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาอบรม

- การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- การศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- การแต่งกายระหว่างศึกษาอบรม

- ข้อแนะนำในการเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ

- กำหนดการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ

- แผนที่วิทยาลัยมหาดไทย

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- รายชื่อผู้บริหาร เจ้าหน้าที่

- ตารางการฝึกอบรม

- หนังสือแจ้งหน่วยงานประกอบการเบิกเบี้ยเลี้ยง

- ประมาณการค่าใช้จ่าย

- คำสั่งแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (กป.)

- แบบสำรวจข้อมูลผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- กรอกข้อมูลแบบสำรวจผ่านเว็บไซต์

- ต่าใช้จ่ายลงทะเบียนของหน่วยงานนอกสังกัด

- หนังสืออนุมัติเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ

- นังสือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2015 เวลา 08:58 น.
 
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ดำรงธรรม
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 11:21 น.
 
คณะนปส. รุ่นที่ 64 ทำบุญวันมาฆะบูชา
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 11:02 น.

เนื่องในโอกาสวันมาฆะบูชา คณะนปส. รุ่นที่ 64 จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ทำบุญ ทอดผ้าป่า พร้อมทั้งถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบางละมุง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...
 
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นปส.64
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 10:46 น.

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 64 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 9

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack