พัฒนาคน พัฒนางาน สานการเรียนรู้ สู่ความโดดเด่น

พัฒนาคน พัฒนางาน สานการเรียนรู้ สู่ความโดดเด่น

Who's Online.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

We have: 1 guests, 1 bots online
Your IP: 54.159.186.7
 , 
Today: มี.ค. 27, 2017
Welcome to www.ic.moi.go.th
วิทยาลัยมหาดไทย ยินดีต้อนรับ...
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2008 เวลา 14:49 น.
วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับและผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติตลอดจนวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตอบสนองความต้องการของประชาชน  รวมทั้งดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
          ท่านสามารถดูข้อมูลการศึกษาอบรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันดำรงราชานุภาพ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 เมษายน 2012 เวลา 06:59 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 38
เขียนโดย นันทิกานต์   
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2017 เวลา 15:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 38 ระหว่างวันที่ 19 - 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

* หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

* หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ตารางฝึกอบรม

แบบตอบรับออนไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผอ.วมท. โทร.08 4432 8080

นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432

นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร. 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2017 เวลา 08:20 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 30
เขียนโดย นันทิกานต์   
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2017 เวลา 14:44 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2560

หนังสือถึงหน่วยงาน

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน

- หนังสือถึงหัวหน้าราชการระดับกรม/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง)

- กำหนดการพิธีเปิดการฝึกอบรม

- ตารางฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน) 

สอบถามรายละเอียดได้ที่
นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผอ.วมท. โทร. 08 4432 8080

นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432

นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร 08 5083 2022

นายนภาดล แย้มมณฑา โทร. 09 4528 9292

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2017 เวลา 07:47 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 36
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:18 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดมท.

* หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการพิธีเปิด

ตารางฝึกอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน) 

สอบถามรายละเอียดได้ที่
นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผอ.วมท. โทร.08 4432 8080
นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432
นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร. 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:55 น.
 
โครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมฯ
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2016 เวลา 15:12 น.

โครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมให้เแก่ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดและบุคลากรผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน/การพัสดุ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2560 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2560

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้ากลุ่มจังหวัด

- กำหนดการพิธีเปิด รุ่นที่ 1 . รุ่นที่ 2

- กำหนดการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 . รุ่นที่ 2

- แบบตอบรับ รุ่นที่ 1 . รุ่นที่ 2

สอบถามรายละเอียดได้ที่
นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผอ.วมท. โทร.08 4432 8080
นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432
นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร. 08 5083 2022

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 มกราคม 2017 เวลา 10:49 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 33
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:18 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 33 ระหว่างวันที่ 7 - 16 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

* หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

* หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดมท.

กำหนดการพิธีเปิดและตารางฝึกอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (กป.)

- จับคู่ห้องพักผู้เข้ารับการอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

หนังสือส่งตัวกลับ

- หนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง

- หนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน

- หนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

สอบถามรายละเอียดได้ที่
นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผอ.วมท. โทร.08 4432 8080
นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432
นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร. 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2016 เวลา 10:49 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 32
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:18 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

* หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

* หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด สป.มท.

กำหนดการพิธีเปิดและตารางฝึกอบรม

- รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (กป.)

- จับคู่ห้องพักผู้เข้ารับการอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงานต้นสังกัด

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด สป.มท.

สอบถามรายละเอียดได้ที่
นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผอ.วมท. โทร.08 4432 8080
นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432
นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร. 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 06 ธันวาคม 2016 เวลา 11:52 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 30
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:18 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- หนังสือถึงส่วนราชการ

กำหนดการพิธีเปิดและตารางฝึกอบรม

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

แบบตอบรับ

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงานต้นสังกัด

- หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือเรียนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

- หนังสือเรียนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:18 น.
 
ปฐมนิเทศข้าราชการ สป.มท.
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2016 เวลา 15:36 น.

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่อยู่ระหว่างทดลองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 --> Download

- หนังสือแจ้งต้นสังกัด

- กำหนดการ

- รายชื่อ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 15:18 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 28
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 06:11 น.

Download

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
- หนังสือถึงส่วนราชการระดับกรม
- หนังสือถึงเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- กำหนดการพิธีเปิด
- ตารางฝึกอบรม
- แบบตอบรับ
- รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- (ร่าง)คำสั่งแบ่งกลุ่มปฏิบัติการประจำวัน

- รายชื่อห้องพักผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- แบบสำรวจออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

- หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงานต้นสังกัด

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2016 เวลา 11:28 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส.67 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานภาคกลาง
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 06 กันยายน 2016 เวลา 12:47 น.

นปส.67 ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ครั้งที่ 3) ภาคกลาง ณ จ.สมุทรสงคราม และ จ.เพชรบุรี และทำกิจกรรมการรักษาความมั่นคงภายในกับบทบาทของกองอาสารักษาดินแดน ร่วมกับ บก.อส.ชะอำ ระหว่างวันที่ 17 - 19 ส.ค. 59

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 และ 69
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2016 เวลา 10:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 (9 ม.ค. - 28 เม.ย. 60) และรุ่นที่ 69 (15 พ.ค. - 25 ส.ค. 60) ณ วิทยาลัยมหาดไทย จ.ชลบุรี
- โครงการ
- ประมาณการค่าใช้จ่าย
- คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- ใบสมัคร
- แบบบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม>>ประกาศ>>รุ่นที่ 68>>รุ่นที่ 69

- โครงการ นปส.68-69

- หนังสือแจ้งหน่วยงาน

- กำหนดการเปิด นปส.68

- คำรับรองของผู้อบรม

- โครงร่างงานศึกษาส่วนบุคคลของ นปส.

- ประมาณการค่าใช้จ่าย (เงินลงทะเบียน)

- คำสั่งเรื่องการวัดและประเมินผล

- รุ่นที่ 68 ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง

- กำหนดการมิชชั่น นปส.68-69

- กำหนดการอบรมลูกเสือ นปส.68-69

- ข้อแนะนำอบรมลูกเสือ

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- แบบสำรวจข้อมูลบุคคลออนไลน์(ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 มีนาคม 2017 เวลา 16:46 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 37
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:18 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 15 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดมท.

- กำหนดการพิธีเปิด

ตารางฝึกอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน) 

สอบถามรายละเอียดได้ที่
นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผอ.วมท. โทร.08 4432 8080
นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432
นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร. 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 11:43 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 35
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:18 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 16 - 25 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

* หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

* หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดมท.

* หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการพิธีเปิดและตารางฝึกอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (กป.)

- จับคู่ห้องพักผู้เข้ารับการอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แนวปฏิบัติในการเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน

- หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- หนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง

- หนังสือถึงอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

- หนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน

- หนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

สอบถามรายละเอียดได้ที่
นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผอ.วมท. โทร.08 4432 8080
นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432
นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร. 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 มกราคม 2017 เวลา 09:48 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 34
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:18 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 34 ระหว่างวันที่ 19 - 28 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

* หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

* หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดมท.

* หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการพิธีเปิดและตารางฝึกอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (กป.)

- จับคู่ห้องพักผู้เข้ารับการอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงานต้นสังกัด 

* หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

* หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

* หนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน

* หนังสือถึงอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน

* หนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

* หนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

* หนังสือถึงอธิบดีปกครอง

สอบถามรายละเอียดได้ที่
นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผอ.วมท. โทร.08 4432 8080
นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432
นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร. 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2016 เวลา 11:47 น.
 
พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัลเรียนดี หลักสูตรนปส. รุ่นที่ 66 และ รุ่นที่ 67
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2016 เวลา 19:50 น.

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 สถาบันดำรงราชานุภาพ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัลเรียนดี ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนปส. รุ่นที่ 66 และ รุ่นที่ 67 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ

- หนังสือถึงหน่วยงาน

- แบบตอบรับ

- กำหนดการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:34 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 31
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:18 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 9 - 18 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยงาน

* หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด

* หนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด สป.มท.

* หนังสือแจ้งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กำหนดการพิธีเปิดและตารางฝึกอบรม

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับ

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงานต้นสังกัด

หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือเรียนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด

สอบถามรายละเอียดได้ที่
นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผอ.วมท. โทร.08 4432 8080
นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432
นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร. 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:00 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 29
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม 2016 เวลา 19:57 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 29 ระหว่างวันที่ 10 - 19 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงส่วนราชการระดับกรม

- กำหนดการพิธีเปิด

- ตารางฝึกอบรม

- รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับ

- หนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัด

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 16:29 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2016 เวลา 10:33 น.

โครงการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

- ตารางอบรม

- รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016 เวลา 09:56 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 67
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:39 น.

 

 

- หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงานต้นสังกัด

- หนังสือแจ้งหน่วยงานประกอบการเบิกเบี้ยเลี้ยง

- เอกสารประกอบคำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ สำหรับศึกษาดูงานต่างประเทศ (นปส.67)

- หนังสือแจ้งหน่วยงาน
- หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ
- หนังสือแจ้งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- หนังสืออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
- กำหนดการศึกษาดูงานต่างประเทศ
- ประมาณการค่าใช้จ่าย
- รายชื่อดูงานต่างประเทศ

- แบบสำรวจความรู้ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ฯ

- แบบสำรวจข้อมูลบุคคลออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

- ตารางการฝึกอบรม นปส.67

- รายชื่อ นปส.รุ่นที่ 67

- โครงร่างการศึกษาส่วนบุคคล (IS)

- กำหนดการพิธีเปิดการฝึกอบรม นปส.67

- โครงการฝึกอบรม

- หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด / หน่วยงานนอกสังกัด

- ข้อแนะนำสำหรับการศึกษาอบรม

- ประมาณการค่าใช้จ่าย

- แบบฟอร์มคำรับรองของผู้เข้ารับการอบรม

- กำหนดการฝึกอบรมลูกเสือ รุ่นที่ 67

- ข้อแนะนำสำหรับการเข้าฝึกอบรมวิชาลูกเสือ

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ

ชุดเครื่องแบบลูกเสือและอุปกรณ์ต่างๆ สามารถซื้อได้ที่ ศึกษาภัณฑ์ สาขาสนามกีฬาแห่งชาติ

- แผนที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

- กำหนดการอบรมการส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 67

- แผนที่พาราไดซ์ รีสอร์ท  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี

- ประกาศรายชื่อ

กรุณาติดต่อสอบถาม

นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ มือถือ 08 4432 8080

นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร มือถือ 08-5484-1997

นายพิเชษฐ์ ดำเสน มือถือ 08 9921 3432

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2016 เวลา 13:06 น.
 
นปส.67 ศึกษาดูงานต่างประเทศ
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 06 กันยายน 2016 เวลา 14:07 น.

นปส.ศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 28 ส.ค.– 3 ก.ย. 59

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 12

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack