พัฒนาคน พัฒนางาน สานการเรียนรู้ สู่ความโดดเด่น

พัฒนาคน พัฒนางาน สานการเรียนรู้ สู่ความโดดเด่น

Who's Online.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

We have: 2 guests online
Your IP: 54.81.51.15
 , 
Today: ส.ค. 28, 2016
Welcome to www.ic.moi.go.th
วิทยาลัยมหาดไทย ยินดีต้อนรับ...
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2008 เวลา 14:49 น.
วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับและผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติตลอดจนวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตอบสนองความต้องการของประชาชน  รวมทั้งดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
          ท่านสามารถดูข้อมูลการศึกษาอบรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันดำรงราชานุภาพ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 เมษายน 2012 เวลา 06:59 น.
 
พิธีปิดการศึกษาอบรม บ.มท. รุ่นที่ 29
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2016 เวลา 17:37 น.

- หนังสือแจ้งหน่วยงาน

- หนังสือเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดฯ

- กำหนดการพิธีปิดฯ

- แบบตอบรับของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 67
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:39 น.

 

 

- เอกสารประกอบคำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ สำหรับศึกษาดูงานต่างประเทศ (นปส.67)

- หนังสือแจ้งหน่วยงาน
- หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ
- หนังสือแจ้งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- หนังสืออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
- กำหนดการศึกษาดูงานต่างประเทศ
- ประมาณการค่าใช้จ่าย
- รายชื่อดูงานต่างประเทศ

- แบบสำรวจความรู้ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ฯ

- แบบสำรวจข้อมูลบุคคลออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

- ตารางการฝึกอบรม นปส.67

- รายชื่อ นปส.รุ่นที่ 67

- โครงร่างการศึกษาส่วนบุคคล (IS)

- กำหนดการพิธีเปิดการฝึกอบรม นปส.67

- โครงการฝึกอบรม

- หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด / หน่วยงานนอกสังกัด

- ข้อแนะนำสำหรับการศึกษาอบรม

- ประมาณการค่าใช้จ่าย

- แบบฟอร์มคำรับรองของผู้เข้ารับการอบรม

- กำหนดการฝึกอบรมลูกเสือ รุ่นที่ 67

- ข้อแนะนำสำหรับการเข้าฝึกอบรมวิชาลูกเสือ

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ

ชุดเครื่องแบบลูกเสือและอุปกรณ์ต่างๆ สามารถซื้อได้ที่ ศึกษาภัณฑ์ สาขาสนามกีฬาแห่งชาติ

- แผนที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

- กำหนดการอบรมการส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 67

- แผนที่พาราไดซ์ รีสอร์ท  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี

- ประกาศรายชื่อ

กรุณาติดต่อสอบถาม

นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ มือถือ 08 4432 8080

นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร มือถือ 08-5484-1997

นายพิเชษฐ์ ดำเสน มือถือ 08 9921 3432

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2016 เวลา 10:19 น.
 
นปส.66 อำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยมหาดไทย
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 13:12 น.

นปส.66 อำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยมหาดไทย อันได้แก่ พระบรมรูปอนุเสาวรีย์สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และศาลเจ้าแม่เรไร เนื่องจากจบการศึกษาอบรม ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส.66 เข้าพิธีรับเครื่องหมาย"รักษาดินแดนยิ่งชีพ"
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 สิงหาคม 2016 เวลา 09:53 น.

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 คณะนปส. รุ่นที่ 66 เข้าพิธีรับมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" โดย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส.66 รับวูดแบดจ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 09:10 น.

นปส.66 เข้าพิธีรับวูดแบดจ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องบางแสน วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2016 เวลา 21:52 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส.66 ศึกษาดูงานภายในประเทศ ครั้งที่ 2(ภาคใต้)
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 09:05 น.


นปส.66 ศึกษาดูงานภายในประเทศ ครั้งที่ 2(ภาคใต้) ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2016 เวลา 21:36 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส.66 ศึกษาดูงานภาคกลาง
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 08:58 น.

นปส.66 ศึกษาดูงานภายในประเทศ ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง) ในพิ้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2016 เวลา 21:29 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส.66 ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 08:51 น.

นปส.66 เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง  โดย วิทยากรจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2016 เวลา 21:08 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)รุ่นที่ 66
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 08:37 น.

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)รุ่นที่ 66 วันจันทร์ที่ 25 เม.ย. 59 โดยนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและให้โอวาท และนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผอ.สถาบันดำรงราชานุภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กทม.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2016 เวลา 21:00 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางฯ (บ.มท.) รุ่นที่ 29
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2016 เวลา 19:04 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (บมท.) รุ่นที่ 29

- โครงร่างรายงานการศึกษาส่วนบุคคล

เอกสารประกอบการบรรยาย
- รศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

- ทิศทางและการพัฒนาประเทศ
- การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน อ.จิระนุช
-
พลเอก ศรุต นาควัชระ
- อ.
สุรัตน์ โหราชัยกุล
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่

- หนังสือแจ้งจังหวัด
- บันทึกแจ้งกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
- บันทึกแจ้งหน่วยงานภายใน สป.มท.
- หนังสือแจ้งหน่วยงานภายนอก มท.
- โครงการ
- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการอบรม
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
- ร่างกำหนดการกิจกรรมหลักสูตรฯ
- กำหนดการพิธีเปิด
- ตารางการฝึกอบรม
- แบบสำรวจออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรม
- หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
- หนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ

หมายเหตุ :

1. พิธีเปิดยังคงใช้ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

2.ระหว่างศึกษาอบรม "วันจันทร์" แต่งกายชุดเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับแขนยาว หรือชุดประจำหน่วยงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 16:43 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 27
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 10:20 น.

การฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๙ ณ  ห้องประชุม ๓ ชั้น ๕ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ  และวิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

- หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือเรียนหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

- ตารางฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- คำสั่งการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการประจำวัน

- รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ใบเซ็นต์ชื่อ

- แบบสำรวจออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2016 เวลา 10:02 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 66
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:39 น.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงานต้นสังกัด

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย/ผวก.ไฟฟ้าภูมิภาค/ผวก.ไฟฟ้านครหลวง

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือแจ้งหน่วยงานประกอบการเบิกเบี้ยเลี้ยง

- ตารางการฝึกอบรม นปส.66

- เอกสารประกอบคำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ สำหรับศึกษาดูงานต่างประเทศ (นปส.66)

  • หนังสืออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
  • หนังสือแจ้งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
  • หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ
  • หนังสือแจ้งหน่วยงาน
  • ประมาณการค่าใช้จ่าย
  • กำหนดการศึกษาดูงานต่างประเทศ
  • รายชื่อดูงานต่างประเทศ

---------------------------------------------------------------------------------

- หนังสือแจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรม นปส. 66

- คำสั่งแบ่งกลุุ่มปฏิบัติการประจำวัน (กป.)

- กำหนดการพิธีเปิดการฝึกอบรม นปส.66

- กำหนดการฝึกอบรมลูกเสือ รุ่นที่ 66

- โครงการฝึกอบรม

- หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด / หน่วยงานนอกสังกัด

- ข้อแนะนำสำหรับการศึกษาอบรม

- ประมาณการค่าใช้จ่าย

- แบบฟอร์มคำรับรองของผู้เข้ารับการอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับการเข้าฝึกอบรมวิชาลูกเสือ

- แผนที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

- กำหนดการอบรมการส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 66

- แผนที่พาราไดซ์ รีสอร์ท  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี

- ประกาศรายชื่อ

- รายชื่อ นปส.รุ่นที่ 66

กรุณาติดต่อสอบถาม

นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ มือถือ 08 4432 8080

นางเสาวลักษณ์ กิจนุสนธิ์ มือถือ 08 5484 1987

นายพิเชษฐ์ ดำเสน มือถือ 08 9921 3432

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2016 เวลา 14:43 น.
 
งานเลี้ยงรุ่น นปส.66
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 03 สิงหาคม 2016 เวลา 08:51 น.

เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 คณะนักศึกษา นปส. รุ่นที่ 66 ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสจบการศึกษาอบรม ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส.66 ศึกษาดูงานภายในประเทศ ครั้งที่ 3
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 09:13 น.

นปส.66 ศึกษาดูงานภายในประเทศ ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2016 เวลา 21:58 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะนปส.66 ศึกษาดูงานต่างประเทศ
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 09:08 น.

คณะนปส.66 ศึกษาดูงานต่างประเทศ (ยุโรป) โดยแบ่งเป็น 3 สาย ระหว่างวันที่ 10 - 16 กรกฎาคม 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2016 เวลา 21:41 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส.66 ลงพื้นที่เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 09:03 น.

นปส.66 ลงพื้นที่เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning) ในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2016 เวลา 21:32 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส.66 เข้ารับการส่งเสริมสุขภาพ
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 08:55 น.

นปส.66 เข้ารับการส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักปกครองและนักบริหาร โดย คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลมิชชั่น ณ พาราไดซ์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2016 เวลา 21:24 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส. 66 ศึกษาดูงาน ณ วังวรดิศ
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 08:48 น.

คณะ นปส.66 ศึกษาดูงาน  ณ วังวรดิศ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ:การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2016 เวลา 21:05 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 06 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:29 น.

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันดำรงราชานุภาพ มีความประสงค์จะทำการคัดเลือกบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค รายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 26
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 10:20 น.

การฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๒๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม  – ๘ เมษายน  ๒๕๕๙ ณ  ห้องประชุม ๓ ชั้น ๕ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ  และสีดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

- หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

- กำหนดการพิธีเปิดการฝึกอบรม

- กำหนดการศึกษาดูงาน

- แบบตอบรับ

- ร่างคำสั่งการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการประจำวัน

- ตารางฝึกอบรม

- รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบสำรวจออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 16:43 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 11

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack