พัฒนาคน พัฒนางาน สานการเรียนรู้ สู่ความโดดเด่น

พัฒนาคน พัฒนางาน สานการเรียนรู้ สู่ความโดดเด่น

Who's Online.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

We have: 2 guests online
Your IP: 54.161.99.20
 , 
Today: ก.ค. 29, 2016
Welcome to www.ic.moi.go.th
วิทยาลัยมหาดไทย ยินดีต้อนรับ...
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2008 เวลา 14:49 น.
วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับและผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติตลอดจนวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตอบสนองความต้องการของประชาชน  รวมทั้งดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
          ท่านสามารถดูข้อมูลการศึกษาอบรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันดำรงราชานุภาพ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 เมษายน 2012 เวลา 06:59 น.
 
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 67
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:39 น.

 

 

- เอกสารประกอบคำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ สำหรับศึกษาดูงานต่างประเทศ (นปส.67)

- หนังสือแจ้งหน่วยงาน
- หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ
- หนังสือแจ้งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- หนังสืออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
- กำหนดการศึกษาดูงานต่างประเทศ
- ประมาณการค่าใช้จ่าย
- รายชื่อดูงานต่างประเทศ

- แบบสำรวจความรู้ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ฯ

- แบบสำรวจข้อมูลบุคคลออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

- ตารางการฝึกอบรม นปส.67

- รายชื่อ นปส.รุ่นที่ 67

- โครงร่างการศึกษาส่วนบุคคล (IS)

- กำหนดการพิธีเปิดการฝึกอบรม นปส.67

- โครงการฝึกอบรม

- หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด / หน่วยงานนอกสังกัด

- ข้อแนะนำสำหรับการศึกษาอบรม

- ประมาณการค่าใช้จ่าย

- แบบฟอร์มคำรับรองของผู้เข้ารับการอบรม

- กำหนดการฝึกอบรมลูกเสือ รุ่นที่ 67

- ข้อแนะนำสำหรับการเข้าฝึกอบรมวิชาลูกเสือ

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ

ชุดเครื่องแบบลูกเสือและอุปกรณ์ต่างๆ สามารถซื้อได้ที่ ศึกษาภัณฑ์ สาขาสนามกีฬาแห่งชาติ

- แผนที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

- กำหนดการอบรมการส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 67

- แผนที่พาราไดซ์ รีสอร์ท  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี

- ประกาศรายชื่อ

กรุณาติดต่อสอบถาม

นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ มือถือ 08 4432 8080

นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร มือถือ 08-5484-1997

นายพิเชษฐ์ ดำเสน มือถือ 08 9921 3432

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2016 เวลา 08:36 น.
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 06 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:29 น.

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันดำรงราชานุภาพ มีความประสงค์จะทำการคัดเลือกบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค รายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 26
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 10:20 น.

การฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๒๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม  – ๘ เมษายน  ๒๕๕๙ ณ  ห้องประชุม ๓ ชั้น ๕ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ  และสีดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

- หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

- กำหนดการพิธีเปิดการฝึกอบรม

- กำหนดการศึกษาดูงาน

- แบบตอบรับ

- ร่างคำสั่งการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการประจำวัน

- ตารางฝึกอบรม

- รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบสำรวจออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 16:43 น.
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการ สป.มท.
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2016 เวลา 09:45 น.

สถาบันดำรงราชานุภาพได้จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย "หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล" ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราเซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2016 เวลา 09:54 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
เลื่อนการศึกษาอบรม นปส. 66
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2016 เวลา 09:34 น.

ประกาศ! เลื่อนการศึกษาอบรม หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 66 เป็นวันที่ 25 เมษายน - 5 สิงหาคม 2559

- หนังสือเลื่อนการศึกษาอบรม

- หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ(หน่วยงานนอกสังกัด)

- หนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:18 น.
 
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรฯ นปส.64 - 65
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 08 ตุลาคม 2015 เวลา 12:06 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัล หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 64 และ 65 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี วิทยาลัยการปกครอง จ.ปทุมธานี download >>- หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด >> หนังสือแจ้งหน่วยงานนอกสังกัดสป.มท. >> หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสป.มท. >> กำหนดการ >> แบบตอบรับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 ตุลาคม 2015 เวลา 15:36 น.
 
นปส.65 ศึกษาดูงานภาคกลาง
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 11:06 น.

คณะ นปส. 65 ศึกษาดูงานในประเทศครั้งที่ 3 ในภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัดระยอง สระแก้วและปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 11 กันยายน 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 11:22 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส. 65 ลงพื้นที่เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning)
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 11:03 น.

นปส. 65 ลงพื้นที่เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning) ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 11:48 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การฝึกอบรมลูกเสือ
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 10:56 น.

นปส. 65 เข้ารับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือระดับผู้นำความรู้ขั้นสูง ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 11:37 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิด นปส. 65
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 10:51 น.

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 กระทรวงมหาดไทย  วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักปกครองระดับสูง(นปส.) รุ่นที่ 65 ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 25 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 11:44 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 66
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:39 น.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

- เอกสารประกอบคำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ สำหรับศึกษาดูงานต่างประเทศ (นปส.66)

  • หนังสืออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
  • หนังสือแจ้งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
  • หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ
  • หนังสือแจ้งหน่วยงาน
  • ประมาณการค่าใช้จ่าย
  • กำหนดการศึกษาดูงานต่างประเทศ
  • รายชื่อดูงานต่างประเทศ

---------------------------------------------------------------------------------

- หนังสือแจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรม นปส. 66

- คำสั่งแบ่งกลุุ่มปฏิบัติการประจำวัน (กป.)

- กำหนดการพิธีเปิดการฝึกอบรม นปส.66

- ตารางการฝึกอบรม นปส.66

- กำหนดการฝึกอบรมลูกเสือ รุ่นที่ 66

- โครงการฝึกอบรม

- หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด / หน่วยงานนอกสังกัด

- ข้อแนะนำสำหรับการศึกษาอบรม

- ประมาณการค่าใช้จ่าย

- แบบฟอร์มคำรับรองของผู้เข้ารับการอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับการเข้าฝึกอบรมวิชาลูกเสือ

- แผนที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

- กำหนดการอบรมการส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 66

- แผนที่พาราไดซ์ รีสอร์ท  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี

- ประกาศรายชื่อ

- รายชื่อ นปส.รุ่นที่ 66

กรุณาติดต่อสอบถาม

นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ มือถือ 08 4432 8080

นางเสาวลักษณ์ กิจนุสนธิ์ มือถือ 08 5484 1987

นายพิเชษฐ์ ดำเสน มือถือ 08 9921 3432

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2016 เวลา 08:37 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางฯ (บ.มท.) รุ่นที่ 29
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2016 เวลา 19:04 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (บมท.) รุ่นที่ 29

- โครงร่างรายงานการศึกษาส่วนบุคคล

เอกสารประกอบการบรรยาย
- รศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

- ทิศทางและการพัฒนาประเทศ
- การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน อ.จิระนุช
-
พลเอก ศรุต นาควัชระ
- อ.
สุรัตน์ โหราชัยกุล
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่

- หนังสือแจ้งจังหวัด
- บันทึกแจ้งกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
- บันทึกแจ้งหน่วยงานภายใน สป.มท.
- หนังสือแจ้งหน่วยงานภายนอก มท.
- โครงการ
- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการอบรม
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
- ร่างกำหนดการกิจกรรมหลักสูตรฯ
- กำหนดการพิธีเปิด
- ตารางการฝึกอบรม
- แบบสำรวจออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรม
- หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
- หนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ

หมายเหตุ :

1. พิธีเปิดยังคงใช้ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

2.ระหว่างศึกษาอบรม "วันจันทร์" แต่งกายชุดเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับแขนยาว หรือชุดประจำหน่วยงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 16:43 น.
 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2011 เวลา 13:46 น.

การเข้ารับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีสิ่งของจำเป็นที่ต้องเตรียม ดังต่อไปนี้ ๑. ไฟฉาย ๒. รองเท้าฟองน้ำ  ๓. รองเท้ากีฬา  ๔. สบู่ ๕. แปรง /ยาสีฟัน  ๖. ขันอาบน้ำ  ๗. ผ้าเช็ดตัว  ๘. เสื้อ/กางเกง ชุดลำลอง  ๙. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ยาประจำตัว ฯลฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2016 เวลา 07:01 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฐมนิเทศข้าราชการ สป.มท.
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 07 มีนาคม 2016 เวลา 15:25 น.

การปฐมนิเทศข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย - กำหนดการปฐมนิเทศฯ - หนังสือแจ้งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด - รายชื่อข้าราชการบรรจุใหม่

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2016 เวลา 17:34 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 23,24,25
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2015 เวลา 10:13 น.

- รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 2-11 พ.ย.58 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก
- รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 9-18 พ.ย.58 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก
- รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 23 พ.ย.-2 ธ.ค.58 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา
จ.นครนายก
- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
- หนังสือถึงส่วนราชการระดับกรมในสังกัด มท.
- โครงการ
- กำหนดการ พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 23-25
- กำหนดการศึกษาดูงาน รุ่นที่ 23 และ 25
- กำหนดการศึกษาดูงาน รุ่นที่ 24 
- ตารางฝึกอบรม รุ่นที่ 23, รุ่นที่ 24 และรุ่นที่ 25
- ค่าใช้จ่ายรายบุคคลของกรมในสังกัด
- แบบตอบรับ
- แบบสำรวจออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)
- รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 23 รุ่นที่ 24 รุ่นที่ 25
หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมที่ต้องการเข้าพักที่โรงแรมตรัง ให้แจ้งว่าเป็นผู้เข้าอบรมของ สป.มท. จะได้รับราคาค่าห้องทั้งคู่และเดี่ยว ราคา 1,200 บาท (รวมอาหารเช้า) เบอร์โทร. ของโรงแรม 0 2282 2141

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 10:42 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 11:11 น.

สถาบันดำรงราชานุภาพ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ระหว่างวันที่ 15 - 25 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ

คำบรรยาย --> ดาวน์โหลด

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 12:03 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส.65 ศึกษาดูงานภาคเหนือ
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 11:05 น.

คณะ นปส. 65 ศึกษาดูงานในประเทศครั้งที่ 2 ในภาคตะวันเหนือ ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 11:26 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส. 65 ศึกษาดูงานภาคใต้
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 10:57 น.

คณะ นปส. 65 ศึกษาดูงานในประเทศครั้งที่ 1 ในภาคใต้ ได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 11:47 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การส่งเสริมสุขภาพนักปกครองและนักบริหาร
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 10:53 น.

นปส.65 เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การส่งเสริมสุขภาพนักปกครองและนักบริหาร ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 11:40 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์และมอบประกาศนียบัตร บ.มท. 28
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2015 เวลา 17:42 น.

การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2558 และพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่ห์รางวัล

--> Download

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2015 เวลา 11:03 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 10

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack