วิทยาลัยมหาดไทย

พัฒนาคน พัฒนางาน สานการเรียนรู้ สู่ความโดดเด่น

Who's Online.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

We have: 2 guests online
Your IP: 44.192.44.30
 , 
Today: ก.ค. 22, 2024
Welcome to www.ic.moi.go.th
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 38
เขียนโดย นันทิกานต์   
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2017 เวลา 15:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 38 ระหว่างวันที่ 19 - 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

* หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

* หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ตารางฝึกอบรม

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ

- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (กป.)

แบบตอบรับออนไลน์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017 เวลา 10:29 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2016 เวลา 10:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 (9 ม.ค. - 28 เม.ย. 60) ณ วิทยาลัยมหาดไทย จ.ชลบุรี
- โครงการ
- ประมาณการค่าใช้จ่าย
- คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- ใบสมัคร
- แบบบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม>>ประกาศ>>รุ่นที่ 68>>รุ่นที่ 69

- โครงการ นปส.68-69

- หนังสือแจ้งหน่วยงาน

- กำหนดการเปิด นปส.68

- คำรับรองของผู้อบรม

- โครงร่างงานศึกษาส่วนบุคคลของ นปส.

- ประมาณการค่าใช้จ่าย (เงินลงทะเบียน)

- คำสั่งเรื่องการวัดและประเมินผล

- รุ่นที่ 68 ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง

- กำหนดการมิชชั่น

- กำหนดการอบรมลูกเสือ

- ข้อแนะนำอบรมลูกเสือ

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หนังสือส่งบุคลากรกลับต้นสังกัด

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017 เวลา 16:18 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 37
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:18 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 15 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดมท.

- กำหนดการพิธีเปิด

ตารางฝึกอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน) 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017 เวลา 11:44 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 35
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:18 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 16 - 25 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

* หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

* หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดมท.

* หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการพิธีเปิดและตารางฝึกอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (กป.)

- จับคู่ห้องพักผู้เข้ารับการอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แนวปฏิบัติในการเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน

- หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- หนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง

- หนังสือถึงอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

- หนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน

- หนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017 เวลา 10:45 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 34
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:18 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 34 ระหว่างวันที่ 19 - 28 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

* หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

* หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดมท.

* หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการพิธีเปิดและตารางฝึกอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (กป.)

- จับคู่ห้องพักผู้เข้ารับการอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงานต้นสังกัด 

* หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

* หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

* หนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน

* หนังสือถึงอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน

* หนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

* หนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

* หนังสือถึงอธิบดีปกครอง

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2017 เวลา 09:43 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัลเรียนดี หลักสูตรนปส. รุ่นที่ 66 และ รุ่นที่ 67
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2016 เวลา 19:50 น.

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 สถาบันดำรงราชานุภาพ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัลเรียนดี ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนปส. รุ่นที่ 66 และ รุ่นที่ 67 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ

- หนังสือถึงหน่วยงาน

- แบบตอบรับ

- กำหนดการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:34 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 31
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:18 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 9 - 18 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยงาน

* หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด

* หนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด สป.มท.

* หนังสือแจ้งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กำหนดการพิธีเปิดและตารางฝึกอบรม

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับ

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงานต้นสังกัด

หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือเรียนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด

สอบถามรายละเอียดได้ที่
นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผอ.วมท. โทร.08 4432 8080
นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432
นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร. 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:00 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 29
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม 2016 เวลา 19:57 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 29 ระหว่างวันที่ 10 - 19 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงส่วนราชการระดับกรม

- กำหนดการพิธีเปิด

- ตารางฝึกอบรม

- รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับ

- หนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัด

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 16:29 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2016 เวลา 10:33 น.

โครงการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

- ตารางอบรม

- รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016 เวลา 09:56 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 67
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:39 น.

 

 

- หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงานต้นสังกัด

- หนังสือแจ้งหน่วยงานประกอบการเบิกเบี้ยเลี้ยง

- เอกสารประกอบคำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ สำหรับศึกษาดูงานต่างประเทศ (นปส.67)

- หนังสือแจ้งหน่วยงาน
- หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ
- หนังสือแจ้งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- หนังสืออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
- กำหนดการศึกษาดูงานต่างประเทศ
- ประมาณการค่าใช้จ่าย
- รายชื่อดูงานต่างประเทศ

- แบบสำรวจความรู้ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ฯ

- แบบสำรวจข้อมูลบุคคลออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

- ตารางการฝึกอบรม นปส.67

- รายชื่อ นปส.รุ่นที่ 67

- โครงร่างการศึกษาส่วนบุคคล (IS)

- กำหนดการพิธีเปิดการฝึกอบรม นปส.67

- โครงการฝึกอบรม

- หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด / หน่วยงานนอกสังกัด

- ข้อแนะนำสำหรับการศึกษาอบรม

- ประมาณการค่าใช้จ่าย

- แบบฟอร์มคำรับรองของผู้เข้ารับการอบรม

- กำหนดการฝึกอบรมลูกเสือ รุ่นที่ 67

- ข้อแนะนำสำหรับการเข้าฝึกอบรมวิชาลูกเสือ

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ

ชุดเครื่องแบบลูกเสือและอุปกรณ์ต่างๆ สามารถซื้อได้ที่ ศึกษาภัณฑ์ สาขาสนามกีฬาแห่งชาติ

- แผนที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

- กำหนดการอบรมการส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 67

- แผนที่พาราไดซ์ รีสอร์ท  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี

- ประกาศรายชื่อ

กรุณาติดต่อสอบถาม

นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ มือถือ 08 4432 8080

นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร มือถือ 08-5484-1997

นายพิเชษฐ์ ดำเสน มือถือ 08 9921 3432

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2016 เวลา 13:06 น.
 
นปส.67 ศึกษาดูงานต่างประเทศ
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 06 กันยายน 2016 เวลา 14:07 น.

นปส.ศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 28 ส.ค.– 3 ก.ย. 59

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 30
เขียนโดย นันทิกานต์   
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2017 เวลา 14:44 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2560

หนังสือถึงหน่วยงาน

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน

- หนังสือถึงหัวหน้าราชการระดับกรม/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง)

- กำหนดการพิธีเปิดการฝึกอบรม

- ตารางฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือถึงหัวหน้าราชการ/หน่วยงาน

- สรุปการดูงานของคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 30

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017 เวลา 11:16 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 36
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:18 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดมท.

* หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการพิธีเปิด

ตารางฝึกอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน) 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017 เวลา 11:34 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมฯ
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2016 เวลา 15:12 น.

โครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมให้เแก่ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดและบุคลากรผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน/การพัสดุ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2560 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2560

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้ากลุ่มจังหวัด

- กำหนดการพิธีเปิด รุ่นที่ 1 . รุ่นที่ 2

- กำหนดการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 . รุ่นที่ 2

- แบบตอบรับ รุ่นที่ 1 . รุ่นที่ 2

สอบถามรายละเอียดได้ที่
นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผอ.วมท. โทร.08 4432 8080
นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432
นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร. 08 5083 2022

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 มกราคม 2017 เวลา 10:49 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 33
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:18 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 33 ระหว่างวันที่ 7 - 16 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

* หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

* หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดมท.

กำหนดการพิธีเปิดและตารางฝึกอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (กป.)

- จับคู่ห้องพักผู้เข้ารับการอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

หนังสือส่งตัวกลับ

- หนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง

- หนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน

- หนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017 เวลา 10:20 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 32
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:18 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

* หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

* หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด สป.มท.

กำหนดการพิธีเปิดและตารางฝึกอบรม

- รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (กป.)

- จับคู่ห้องพักผู้เข้ารับการอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงานต้นสังกัด

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด สป.มท.

สอบถามรายละเอียดได้ที่
นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผอ.วมท. โทร.08 4432 8080
นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432
นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร. 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 06 ธันวาคม 2016 เวลา 11:52 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 30
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:18 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- หนังสือถึงส่วนราชการ

กำหนดการพิธีเปิดและตารางฝึกอบรม

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

แบบตอบรับ

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงานต้นสังกัด

- หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือเรียนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

- หนังสือเรียนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:18 น.
 
ปฐมนิเทศข้าราชการ สป.มท.
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2016 เวลา 15:36 น.

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่อยู่ระหว่างทดลองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 --> Download

- หนังสือแจ้งต้นสังกัด

- กำหนดการ

- รายชื่อ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 15:18 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 28
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 06:11 น.

Download

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
- หนังสือถึงส่วนราชการระดับกรม
- หนังสือถึงเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- กำหนดการพิธีเปิด
- ตารางฝึกอบรม
- แบบตอบรับ
- รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- (ร่าง)คำสั่งแบ่งกลุ่มปฏิบัติการประจำวัน

- รายชื่อห้องพักผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- แบบสำรวจออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

- หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงานต้นสังกัด

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2016 เวลา 11:28 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส.67 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานภาคกลาง
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 06 กันยายน 2016 เวลา 12:47 น.

นปส.67 ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ครั้งที่ 3) ภาคกลาง ณ จ.สมุทรสงคราม และ จ.เพชรบุรี และทำกิจกรรมการรักษาความมั่นคงภายในกับบทบาทของกองอาสารักษาดินแดน ร่วมกับ บก.อส.ชะอำ ระหว่างวันที่ 17 - 19 ส.ค. 59

อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส.67 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 06 กันยายน 2016 เวลา 12:43 น.

นปส.67 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ครั้งที่ 2) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.อุบลราชธานี, จ.มุกดาหาร และ จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 8 - 11 ส.ค. 59

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 18

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack