วิทยาลัยมหาดไทย

พัฒนาคน พัฒนางาน สานการเรียนรู้ สู่ความโดดเด่น

Who's Online.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

We have: 4 guests online
Your IP: 44.192.44.30
 , 
Today: ก.ค. 22, 2024
Welcome to www.ic.moi.go.th
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร“ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระดับจังหวัด 76 จังหวัด
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2023 เวลา 10:00 น.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตร“ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระดับจังหวัด 76 จังหวัด ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หนังสือถึงรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือถึงอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

ตารางการฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรม

- กลุ่มเป้าหมายแบ่งตามศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง

- แบบตอบรับออนไลน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2023 เวลา 21:28 น.
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตร "ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระดับกระทรวง (ผต.มท. และ ผต.กรม)
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2023 เวลา 10:00 น.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตร "ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระดับกระทรวง (ผต.มท. และ ผต.กรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จ.นครนายก

- หนังสือถึงหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- ตารางการฝึกอบรม

- กลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2023 เวลา 10:32 น.
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเสริมสร้างทักษะในการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 03 พฤษภาคม 2023 เวลา 09:59 น.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเสริมสร้างทักษะในการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

- แบบตอบรับออนไลน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2023 เวลา 10:15 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 95
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 95 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 13 - 22 มีนาคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

- หนังสือถึผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน

- หนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

- หนังสือถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- หนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ตารางการศึกษาอบรม

- กำหนดการพิธีเปิด

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- การแต่งกายระหว่างการศึกษาอบรม

- รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2023 เวลา 21:00 น.
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สู่ความเป็นเลิศในงานมหาดไทย ราชสีห์ เพื่อแผ่นดิน"
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:49 น.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สู่ความเป็นเลิศในงานมหาดไทย ราชสีห์ เพื่อแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด สป.มท.

แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมโครงการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2023 เวลา 15:50 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 94
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 94 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 9 - 18 มกราคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

- หนังสือถึผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

- หนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

- หนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ตารางการศึกษาอบรม

- กำหนดการพิธีเปิด

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- การแต่งกายระหว่างการศึกษาอบรม

- รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์

- แบบแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลทำเนียบ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2023 เวลา 21:01 น.
 
การฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการ สป.มท. เพื่อสนับสนุน การวางแผนการบริหารงาน การอำนวยการ ตลอดจนการประสานงาน
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2022 เวลา 14:26 น.

การฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อสนับสนุน การวางแผนการบริหารงาน การอำนวยการ ตลอดจนการประสานงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 – 20.30 น. ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- กลุ่มเป้าหมาย

- กำหนดการ

- แบบตอบรับ

- แบบตอบรับออนไลน์

- แบบลงทะเบียนออนไลน์

- เอกสารประกอบการบรรยาย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2022 เวลา 07:36 น.
 
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและข้าราชการที่โอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 5 - 9 กันยายน 2565 ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- หนังสือแจ้งหน่วยงาน

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

รายละเอียดการแต่งกาย

แบบตอบรับออนไลน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 02 กันยายน 2022 เวลา 19:44 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 91
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 91 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 17 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

- กำหนดการพิธีเปิด

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

ตารางการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2023 เวลา 21:02 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 88
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 88 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน

- หนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือถึงอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

- รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- กำหนดการพิธีเปิด

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

ตารางการศึกษาอบรม

- แบบสอบถาม

- แบบตอบรับออนไลน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2023 เวลา 21:02 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 87
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 87 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- กำหนดการพิธีเปิด

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

ตารางการศึกษาอบรม

- แบบสอบถาม

- แบบตอบรับออนไลน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2023 เวลา 21:03 น.
 
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและข้าราชการที่โอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- ตารางการฝึกอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2023 เวลา 06:36 น.
 
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและข้าราชการที่โอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 7 - 12 เมษายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- หนังสือแจ้งหน่วยงาน

กำหนดการพิธิเปิด

- ตารางการฝึกอบรม

- รายชื่อผู้เข้าอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 08 พฤษภาคม 2023 เวลา 15:37 น.
 
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและข้าราชการที่โอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 5 มีนาคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- หนังสือแจ้งหน่วยงาน

- กำหนดการพิธิเปิด

- ตารางการฝึกอบรม

- รายชื่อผู้เข้าอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 มีนาคม 2023 เวลา 13:10 น.
 
พิธีมอบประกาศนียบัตร นปส.รุ่นที่ 78 และรุ่นที่ 79
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:49 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัลเรียนดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 78 และรุ่นที่ 79 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย

หนังสือถึงอัยการสูงสุด

- หนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง

- หนังสือถึงอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

- หนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน

- หนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

- หนังสือถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- หนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือถึงผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ

- แบบตอบรับออนไลน์ นปส. 78

- แบบตอบรับออนไลน์ นปส. 79

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นางสาวรัตนา สรภูมิ ผอ.วมท. โทร. 08 4432 8080

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2023 เวลา 15:46 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 93
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 93 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

- หนังสือถึผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

- หนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

- หนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ตารางการศึกษาอบรม

- กำหนดการพิธีเปิด

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2023 เวลา 21:02 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 92
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 92 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

- หนังสือถึผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน

- หนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือถึงอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

- หนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

- ตารางการศึกษาอบรม

- กำหนดการพิธีเปิด

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์

- แบบแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลทำเนียบ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2023 เวลา 21:02 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 79
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2021 เวลา 00:31 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 79 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 29 กันยายน พ.ศ. 2565

หนังสือแจ้งหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด

- หนังสือถึงส่วนราชการ/หน่วยงานนอกสังกัด

- ตารางการศึกษาอบรม

- กำหนดการพิธีเปิด

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- ข้อแนะนำในการเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ

- แนวทางป้องกันโรค covid-19

- โครงร่างหัวข้อการศึกษาส่วนบุคคล (Individual  Study)

- คำรับรองของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ประมาณการค่าใช้จ่าย

- ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 79

- แบบตอบรับออนไลน์

- แบบประเมินรายวิชา (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 มิถุนายน 2023 เวลา 14:16 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 89
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 89 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 20 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัด

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

-----------------------------------------------------------------------------

หนังสือถึงหน่วยงาน

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบสอบถาม

- แบบตอบรับออนไลน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2023 เวลา 21:02 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 78
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2021 เวลา 00:31 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 78 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

หนังสือแจ้งหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด

- หนังสือถึงส่วนราชการ/หน่วยงานนอกสังกัด

- ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 78

- กำหนดการพิธีเปิด

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- ข้อแนะนำในการเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ

- โครงร่างหัวข้อการศึกษาส่วนบุคคล (Individual  Study)

- คำรับรองของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ประมาณการค่าใช้จ่าย

- แนวทางป้องกันโรค covid-19

- แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ จากไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นางสาวรัตนา สรภูมิ ผอ.วมท. โทร. 08 4432 8080

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2022 เวลา 10:41 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 86
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 86 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

 

หนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัด

- เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด

- เรียนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

- เรียนอธิบดีกรมที่ดิน

- เรียนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

- เรียนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- เรียนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

-----------------------------------------------------------------------------

- กำหนดการพิธีเปิด

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ตารางการศึกษาอบรม

- แบบสอบถาม

- แบบตอบรับออนไลน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2023 เวลา 21:04 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 18

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack