วิทยาลัยมหาดไทย

พัฒนาคน พัฒนางาน สานการเรียนรู้ สู่ความโดดเด่น

Who's Online.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

We have: 8 guests, 5 bots online
Your IP: 54.162.159.33
 , 
Today: ก.ย. 22, 2018
Welcome to www.ic.moi.go.th
โครงการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2017 เวลา 08:39 น.

โครงการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงอธิบดี

- รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- ตารางฝึกอบรม

- เอกสารประกอบการบรรยาย

- ห้องบรรยาย วันที่ 18-19 กันยายน 2560 ณ ห้องศุุภมิตร

วันที่ 20-22 กันยายน 2560 ณ ห้องหลานหลวง

สอบถามรายละเอียดได้ที่
นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผอ.วมท. โทร.08 4432 8080
นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432
นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร. 08 5083 2022
นายณัฐชัย ชินอรรถพร โทร. 06 3191 5554

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017 เวลา 09:36 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัลเรียนดี หลักสูตร บ.มท.รุ่นที่ 30
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 12:47 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัลเรียนดี หลักสูตร นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 30 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

หนังสือถึงหน่วยงาน

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- กำหนดการพิธีปิดการฝึกอบรม

- แบบตอบรับ / แบบตอบรับออนไลน์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2017 เวลา 10:27 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 69
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2016 เวลา 10:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 69 ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. - 25 ส.ค. 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย จ.ชลบุรี

- โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนปส.

- กำหนดการเปิด นปส.69

- ตารางเรียน นปส.69

- คำรับรองของผู้อบรม

- โครงร่างงานศึกษาส่วนบุคคลของ นปส.

- ประมาณการค่าใช้จ่าย (เงินลงทะเบียน)

- คำสั่งเรื่องการวัดและประเมินผล

- กำหนดการมิชชั่น

- กำหนดการอบรมลูกเสือ

- ข้อแนะนำอบรมลูกเสือ

- เอกสารประกอบการอนุมัติในการศึกษาดูงานต่างประเทศ

- กำหนดการศึกษาดูงานต่างประเทศ

- รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม นปส.69

- หนังสือการนำคณะผู้เข้าศึกษาอบรม นปส. รุ่นที่ 69 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

- หนังสือขออนุมัติให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม นปส. รุ่นที่ 69 เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ (ภายใน)

- หนังสือขออนุมัติให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม นปส. รุ่นที่ 69 เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ (ภายนอก)

- หนังสือการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- หนังสือการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เรียนอธิบดีกรมการปกครอง)

- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ นปส. รุ่นที่ 69

- หนังสือการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 69

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย

สอบถามรายละเอียดได้ที่
นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผอ.วมท. โทร. 08 4432 8080

นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432

นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2018 เวลา 17:38 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 43
เขียนโดย นันทิกานต์   
วันอังคารที่ 09 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:39 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 43 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

ตารางการฝึกอบรม

กำหนดการพิธีเปิด

คำสั่ง กป.

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน

หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2017 เวลา 09:34 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 41
เขียนโดย นันทิกานต์   
วันอังคารที่ 09 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:39 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 41 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการ

- หนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ

- ตารางฝึกอบรม

- กำหนดการพิธีเปิด

- คำสั่งแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (กป.)

- แบบตอบรับออนไลน์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017 เวลา 10:36 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของหัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เขียนโดย นันทิกานต์   
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2017 เวลา 17:19 น.

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของหัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ กรุงเทพมหานครและวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- ตารางฝึกอบรม

- กำหนดการพิธีเปิด

- เอกสารประกอบการบรรยาย

- แบบตอบรับออนไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผอ.วมท. โทร.08 4432 8080

นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432

นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร. 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 07 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:39 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 38
เขียนโดย นันทิกานต์   
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2017 เวลา 15:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 38 ระหว่างวันที่ 19 - 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

* หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

* หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ตารางฝึกอบรม

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ

- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (กป.)

แบบตอบรับออนไลน์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017 เวลา 10:29 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 30
เขียนโดย นันทิกานต์   
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2017 เวลา 14:44 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2560

หนังสือถึงหน่วยงาน

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน

- หนังสือถึงหัวหน้าราชการระดับกรม/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง)

- กำหนดการพิธีเปิดการฝึกอบรม

- ตารางฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือถึงหัวหน้าราชการ/หน่วยงาน

- สรุปการดูงานของคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 30

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017 เวลา 11:16 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 36
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:18 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดมท.

* หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการพิธีเปิด

ตารางฝึกอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน) 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017 เวลา 11:34 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมฯ
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2016 เวลา 15:12 น.

โครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมให้เแก่ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดและบุคลากรผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน/การพัสดุ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2560 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2560

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้ากลุ่มจังหวัด

- กำหนดการพิธีเปิด รุ่นที่ 1 . รุ่นที่ 2

- กำหนดการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 . รุ่นที่ 2

- แบบตอบรับ รุ่นที่ 1 . รุ่นที่ 2

สอบถามรายละเอียดได้ที่
นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผอ.วมท. โทร.08 4432 8080
นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432
นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร. 08 5083 2022

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 มกราคม 2017 เวลา 10:49 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 33
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:18 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 33 ระหว่างวันที่ 7 - 16 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

* หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

* หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดมท.

กำหนดการพิธีเปิดและตารางฝึกอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (กป.)

- จับคู่ห้องพักผู้เข้ารับการอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

หนังสือส่งตัวกลับ

- หนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง

- หนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน

- หนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017 เวลา 10:20 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเสริมองค์ความรู้ในการปฏิบัติราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:18 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเสริมองค์ความรู้ในการปฏิบัติราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ" ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 8 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการ สป.มท.

* หนังสือถึงผู้อำนวยการสังกัด สป.มท.

- กำหนดการพิธีเปิด

ตารางฝึกอบรม

- เอกสารประกอบการบรรยาย

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือถึงผู้อำนวยการสังกัด สป.มท.

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017 เวลา 10:54 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 44
เขียนโดย นันทิกานต์   
วันอังคารที่ 09 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:39 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 44 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 8 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

- ตารางการฝึกอบรม

- กำหนดการพิธีเปิด

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน

หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผอ.วมท. โทร.08 4432 8080

นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432

นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร. 08 5083 2022

นายณัฐชัย ชินอรรถพร โทร. 06 3191 5554

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 กันยายน 2017 เวลา 16:55 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 42
เขียนโดย นันทิกานต์   
วันอังคารที่ 09 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:39 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 42 ระหว่างวันที่ 3 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

- ตารางการฝึกอบรม

- กำหนดการพิธีเปิด

- คำสั่ง กป.

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน

- หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2017 เวลา 09:26 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 40
เขียนโดย นันทิกานต์   
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2017 เวลา 14:05 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 40 ระหว่างวันที่ 22 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ

- กำหนดการพิธีเปิด

- ตารางฝึกอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2017 เวลา 09:19 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 39
เขียนโดย นันทิกานต์   
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2017 เวลา 16:38 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 39 ระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

* หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

* หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ตารางฝึกอบรม

- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (กป.)

- กำหนดการพีธีเปิด

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ

- แบบตอบรับออนไลน์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017 เวลา 11:05 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2016 เวลา 10:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 (9 ม.ค. - 28 เม.ย. 60) ณ วิทยาลัยมหาดไทย จ.ชลบุรี
- โครงการ
- ประมาณการค่าใช้จ่าย
- คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- ใบสมัคร
- แบบบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม>>ประกาศ>>รุ่นที่ 68>>รุ่นที่ 69

- โครงการ นปส.68-69

- หนังสือแจ้งหน่วยงาน

- กำหนดการเปิด นปส.68

- คำรับรองของผู้อบรม

- โครงร่างงานศึกษาส่วนบุคคลของ นปส.

- ประมาณการค่าใช้จ่าย (เงินลงทะเบียน)

- คำสั่งเรื่องการวัดและประเมินผล

- รุ่นที่ 68 ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง

- กำหนดการมิชชั่น

- กำหนดการอบรมลูกเสือ

- ข้อแนะนำอบรมลูกเสือ

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หนังสือส่งบุคลากรกลับต้นสังกัด

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017 เวลา 16:18 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 37
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:18 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 15 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดมท.

- กำหนดการพิธีเปิด

ตารางฝึกอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน) 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017 เวลา 11:44 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 35
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:18 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 16 - 25 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

* หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

* หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดมท.

* หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการพิธีเปิดและตารางฝึกอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (กป.)

- จับคู่ห้องพักผู้เข้ารับการอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แนวปฏิบัติในการเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน

- หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- หนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง

- หนังสือถึงอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

- หนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน

- หนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017 เวลา 10:45 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 34
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:18 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 34 ระหว่างวันที่ 19 - 28 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

* หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

* หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดมท.

* หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการพิธีเปิดและตารางฝึกอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (กป.)

- จับคู่ห้องพักผู้เข้ารับการอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงานต้นสังกัด 

* หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

* หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

* หนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน

* หนังสือถึงอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน

* หนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

* หนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

* หนังสือถึงอธิบดีปกครอง

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2017 เวลา 09:43 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัลเรียนดี หลักสูตรนปส. รุ่นที่ 66 และ รุ่นที่ 67
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2016 เวลา 19:50 น.

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 สถาบันดำรงราชานุภาพ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัลเรียนดี ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนปส. รุ่นที่ 66 และ รุ่นที่ 67 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ

- หนังสือถึงหน่วยงาน

- แบบตอบรับ

- กำหนดการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:34 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 13

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack