วิทยาลัยมหาดไทย

พัฒนาคน พัฒนางาน สานการเรียนรู้ สู่ความโดดเด่น

Who's Online.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

We have: 14 guests, 3 bots online
Your IP: 54.162.128.159
 , 
Today: ก.ค. 21, 2018
Welcome to www.ic.moi.go.th
การเตรียมเอกสารในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 10:30 น.

 

การขอทำหนังสือเดินทางราชการ passport

- บัตรประจำตัวข้าราชการที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน ๒ ชุด พร้อมรับรองสำเนา

- หนังสือนำจากหน่วยราชการต้นสังกัดลงนามโดยปลัดกระทรวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งขอให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือเดินทาง โดยแจ้งการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ณ ประเทศใดพร้อมระบุวัตถุประสงค์และกำหนดการเดินทาง

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 10:34 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
กำหนดการกิจกรรมการศึกษาอบรมตามโครงการอบรม นปส.57
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 11:41 น.

กำหนดการกิจกรรมการศึกษาอบรมตามโครงการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๕๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ --> Download

อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส.56 ศึกษาดูงาน
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2011 เวลา 09:28 น.

คณะนักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 56 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานครั้งที่ 1 ณ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2554

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2011 เวลา 09:13 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 24
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 10:39 น.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 วิทยาลัยมหาดไทยได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (บ.มท.) รุ่นที่ 24 โดยได้รับเกียรติจากท่านพระนาย สุวรรณรัฐ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 5 กระทรวงมหาดไทย

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 10:50 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือของ บ.มท. 23
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 09:15 น.

นักศึกษาหลักสูตร บ.มท. 23 เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 479 ระหว่างวันที่ 15 - 20 มกราคม 2554 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส.56 เข้าอบรมศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 14:47 น.

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 56 เข้าอบรมการดูแลสุขภาพ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น ณ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2554

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 14:54 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
บ.มท.รุ่นที่23 ศึกษาดูงานจังหวัดตราด
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 08:50 น.

คณะนักศึกษา บ.มท.รุ่นที่23 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน จังหวัดตราด

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 24
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 08:31 น.

download --> หนังสือแจ้งหน่วยงาน , กำหนดการพิธีเปิด , กำหนดการรายงานตัวลูกเสือ , ข้อแนะนำ , ข้อปฏิบัติ และแบบสำรวจ , รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม , รายชื่อ (เพิ่มเติม)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 08:24 น.
 
งานกีฬาสัมพันธ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 14:16 น.

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีการจัดงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาหลักสูตรบ.มท. รุ่นที่ 23 กับนักศึกษาหลักสูตรนปส. รุ่นที่ 56 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 57
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 09 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 09:53 น.

หนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนปส.รุ่นที่57 , การเตรียมตัวเข้ารับการอบรมวิชาลูกเสือ , รายละเอียดการแต่งกายระหว่างการศึกษาอบรม , กำหนดการพิธีเปิด , ข้อแนะนำสำหรับนักศึกษา , การศึกษาส่วนบุคคล

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 09:53 น.
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 09 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 09:51 น.

รายชื่อนปส. รุ่นที่ 56 , รายชื่อนปส. รุ่นที่ 57  ,  การเตรียมตัวเข้ารับการอบรมวิชาลูกเสือ , กำหนดการฝึกอบรมลูกเสือ , พิธีเปิดการฝึกอบรม
 , รายละเอียดการแต่งกายระหว่างการศึกษาอบรม 

 
กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือของ บ.มท. รุ่นที่ 24
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2011 เวลา 16:45 น.

ในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ของนักศึกษาหลักสูตร บ.มท. รุ่นที่ 24 ได้มีการเรียนการสอนทั้งภาควิชาการและปฏิบัติ รวมถึงกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ และงาน Shery Night ในวันที่ 4 มีนาคม 2554 โดยการฝึกอบรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นและมีพิธีปิดในวันที่ 5 มีนาคม 2554

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2011 เวลา 16:59 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ของ บ.มท. 23
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 09:21 น.

นักศึกษาหลักสูตร บ.มท. 23 ได้ไปศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
บ.มท. รุ่นที่ 24 เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2011 เวลา 09:39 น.

นักศึกษาหลักสูตร บ.มท. รุ่นที่ 24 เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 488 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2554 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2011 เวลา 06:45 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
บ.มท. 23 ดูงานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 09:11 น.

คณะนักศึกษาหลักสูตร บ.มท. รุ่นที่ 23 ได้ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร บ.มท. รุ่นที่ 23
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 08:57 น.

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 สถาบันดำรงราชานุภาพได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร บ.มท. รุ่นที่ 23 ณ ห้องประชุมชั้น 5 กระทรวงมหาดไทย

อ่านเพิ่มเติม...
 
บ.มท. รุ่นที่ 23 ศึกษาดูงานบริษัท SCG และ Software Park
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 08:37 น.

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บ.มท. รุ่นที่ 23 ได้ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 08:49 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
นปส. 56 เข้าอบรมลูกเสือ
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 09 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 09:52 น.

คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 56 เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 481 ระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2554 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 15:04 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนปส.56
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 12:23 น.

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 วิทยาลัยมหาดไทย สดร.สป. ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 56 โดยมีนายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 5 กระทรวงมหาดไทย และหลังจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานวังวรดิศ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 14:14 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 11:55 น.

วิทยาลัยมหาดไทยจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ระหว่างวันที่ 7 - 12 มกราคม 2554 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 12:14 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การศึกษาอบรมหลักสูตร บ.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 09 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 09:50 น.

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม , กำหนดการพิธีเปิดการฝึกอบรม , ตารางเรียน , รายชื่อแบ่งกลุ่ม กป. , หนังสืออนุมัติโครงการชุดที่ 1 , หนังสืออนุมัติโครงการชุดที่ 2

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 12 จาก 13

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack