วิทยาลัยมหาดไทย

พัฒนาคน พัฒนางาน สานการเรียนรู้ สู่ความโดดเด่น

Who's Online.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

We have: 5 guests online
Your IP: 44.192.44.30
 , 
Today: ก.ค. 22, 2024
Welcome to www.ic.moi.go.th
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 85
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 85 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online Learning)

หนังสือถึงหน่วยงาน

- หนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน

- หนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ตารางการศึกษาอบรม

- กำหนดการพิธีเปิด

- รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบสอบถาม

- แบบแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2023 เวลา 21:04 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 84
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 84 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 27 มกราคม พ.ศ. 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online Learning)

หนังสือถึงหน่วยงาน

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- กำหนดการวันเปิดการศึกษาอบรม

- รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบสอบถาม

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2023 เวลา 21:04 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 83
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 83 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 5 - 14 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- กำหนดการพิธีเปิด

- ตารางการฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

- แบบคัดกรองตนเอง เพื่อประเมินความเสี่ยงติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา​ 19 (COVID-19)

-----------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นางสาวรัตนา สรภูมิ ผอ.วมท. 08 4432 8080

นางสมคิด วิวัฒน์บวรกุล 08 5484 1983

นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432

นางฉัตรแก้วเกล้า พัวพัน 08 6034 2089

นางสาวมลฤดี ทรัพย์เสมอกิจ 09 2218 6665

นางสาวนิธิพร ธรรมวงศ์ 08 1534 2017.

นายศักดิ์สิทธิ์ พันธฤทธิ์ 08 8550 5692

นายทวีศักดิ์ ฟักประไพ 08 5598 1981

นายมงคลรัตน์ ศักดิ์บุญญารัตน์ 09 8876 2249

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 มกราคม 2022 เวลา 19:51 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 82
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 82 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 8 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2021 เวลา 14:10 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 77
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2021 เวลา 00:31 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 77 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online Learning)

หนังสือแจ้งเสร็จสิ้นการศึกษาอบรม

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.

- หนังสือถึงส่วนราชการ/หน่วยงานนอกสังกัด มท.

- หนังสือถึงอัยการสูงสุด

-----------------------------------------------------

หนังสือแจ้งหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด

- หนังสือถึงส่วนราชการ/หน่วยงานนอกสังกัด

- หนังสือถึงอัยการสูงสุด

- กำหนดการพิธีเปิด

- คำรับรองของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- ประมาณการค่าใช้จ่าย

- โครงร่างหัวข้อการศึกษาส่วนบุคคล (Individual  Study)

- แนวทางป้องกันโรค covid-19

ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 77

- แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ จากไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นางสาวรัตนา สรภูมิ ผอ.วมท. โทร. 08 4432 8080

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2021 เวลา 09:46 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 80
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 80 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 9 - 18 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online Learning)

หนังสือแจ้งเสร็จสิ้นการศึกษาอบรม 

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

- หนังสือถึงอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

-----------------------------------------------------

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

หนังสือถึงปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

- กำหนดการวันเปิดการศึกษาอบรม

- ตารางการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

-----------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นางสาวรัตนา สรภูมิ ผอ.วมท. 08 4432 8080

นางสมคิด วิวัฒน์บวรกุล 08 5484 1983

นางสาวภัทรวดี ว่องไว 09 5507 2875

นางสาวมลฤดี ทรัพย์เสมอกิจ 09 2218 6665

นายศักดิ์สิทธิ์ พันธฤทธิ์ 08 8550 5692

นายทวีศักดิ์ ฟักประไพ 08 5598 1981

นายมงคลรัตน์ ศักดิ์บุญญารัตน์ 09 8876 2249

สมเจตน์​ พันกลั่น 09 1294 6891

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 กันยายน 2021 เวลา 15:31 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 77
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 77 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

หนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หนังสือแจ้งส่วนกลาง

- กำหนดการพิธีเปิด

ตารางการฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ จากไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

-----------------------------------------------------------------------------

ผู้ประสานงาน

นางสาวรัตนา สรภูมิ ผอ.วมท. โทร. 08 4432 8080

นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432

นางสาวภัทรวดี ว่องไว 09 5507 2875

นายศักดิ์สิทธิ์ พันธฤทธิ์ 08 8550 5692

นายทวีศักดิ์ ฟักประไพ 08 5598 1981

นายมงคลรัตน์ ศักดิ์บุญญารัตน์ 09 8876 2249

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 02 เมษายน 2021 เวลา 14:11 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 76
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 13:24 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 76 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

---------------------------------------------------------

หนังสือแจ้งหน่วยงาน

หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือแจ้งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือแจ้งอธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด

- หนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานนอกสังกัด

- หนังสือแจ้งอัยการสูงสุด

ประมาณการค่าใช้จ่าย

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- กำหนดการพิธีเปิด

คำรับรองของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- โครงร่างหัวข้อการศึกษาส่วนบุคคล (Individual  Study)

- กำหนดการพิธีเปิดการอบรมลูกเสือ

- ข้อแนะนำอบรมลูกเสือ

ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 76

ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 76 (เพิ่มเติม)

- แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ จากไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นางสาวรัตนา สรภูมิ ผอ.วมท. โทร. 08 4432 8080

นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร 095 507 2875

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2021 เวลา 09:39 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับข้าราชการระดับต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:16 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับข้าราชการระดับต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการศึกษาอบรมฯ

- หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป.มท.

- สำนักงานจังหวัด

-----------------------------------------

- ตารางการฝึกอบรม

- แบบตอบรับ

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

หมายเหตุ กรุณานำหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ด้วย !

--------------------------------------------------------------

ผู้ประสานงาน

นางสาวภัทรวดี ว่องไว 09 5507 2875

นายศักดิ์สิทธิ์ พันธฤทธิ์ 08 8550 5692

นายทวีศักดิ์ ฟักประไพ 08 5598 1981

นายมงคลรัตน์ ศักดิ์บุญญารัตน์ 09 8876 2249

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 10:00 น.
 
พิธีมอบประกาศนียบัตร นปส.รุ่นที่ 74 และรุ่นที่ 75
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:49 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัลเรียนดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74 และรุ่นที่ 75 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันจันทร์ที่ 28 ธ.ค. 63 ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือเรียนหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

หนังสือเรียนหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด

- หนังสือกราบเรียนอัยการสูงสุด

- กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ 25 ธ.ค. 63

- แบบตอบรับออนไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นางสาวรัตนา สรภูมิ ผอ.วมท. โทร. 08 4432 8080

นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2021 เวลา 09:47 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 73
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 73 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ กรุงเทพฯ และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

กำหนดการพิธีเปิด

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

หมายเหตุ กรุณานำหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ด้วย !

--------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นางสาวรัตนา สรภูมิ ผอ.วมท. โทร. 08 4432 8080

นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432

นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2020 เวลา 09:01 น.
 
พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัลเรียนดี หลักสูตร บ.มท.รุ่นที่ 33
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 12:47 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัลเรียนดี หลักสูตร นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 33 วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ

-  แบบตอบรับออนไลน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2022 เวลา 18:24 น.
 
พิธีมอบประกาศนียบัตร นปส.รุ่นที่ 76 และรุ่นที่ 77
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:49 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัลเรียนดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 76 และรุ่นที่ 77 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค. 63 ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือกราบเรียนอัยการสูงสุด

- กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ

แบบตอบรับออนไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นางสาวรัตนา สรภูมิ ผอ.วมท. โทร. 08 4432 8080

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2021 เวลา 12:46 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 81
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 81 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

หนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

- กำหนดการพิธีเปิด

- ตารางการฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ จากไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

แบบแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลทำเนียบ

-----------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นางสาวรัตนา สรภูมิ ผอ.วมท. 08 4432 8080

นางสมคิด วิวัฒน์บวรกุล 08 5484 1983

นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432

นางฉัตรแก้วเกล้า พัวพัน 08 6034 2089

นางสาวมลฤดี ทรัพย์เสมอกิจ 09 2218 6665

นางสาวนิธิพร ธรรมวงศ์ 08 1534 2017.

นายศักดิ์สิทธิ์ พันธฤทธิ์ 08 8550 5692

นายทวีศักดิ์ ฟักประไพ 08 5598 1981

นายมงคลรัตน์ ศักดิ์บุญญารัตน์ 09 8876 2249

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 ธันวาคม 2021 เวลา 10:59 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 33
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2019 เวลา 11:19 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 33 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online Learning)

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- ตารางการศึกษาอบรม

- กำหนดการวันเปิดการศึกษาอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม(ต่อคน)

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

--------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นางสาวรัตนา สรภูมิ ผอ.วมท. 08 4432 8080

นางสมคิด วิวัฒน์บวรกุล 08 5484 1983

นางสาวภัทรวดี ว่องไว 09 5507 2875

นางสาวมลฤดี ทรัพย์เสมอกิจ 09 2218 6665

นายศักดิ์สิทธิ์ พันธฤทธิ์ 08 8550 5692

นายมงคลรัตน์ ศักดิ์บุญญารัตน์ 09 8876 2249

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2021 เวลา 18:22 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 78
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 78 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 19 - 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

- กำหนดการพิธีเปิด

ตารางการฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ จากไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

-----------------------------------------------------------------------------

ผู้ประสานงาน

นางสาวรัตนา สรภูมิ ผอ.วมท. โทร. 08 4432 8080

นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432

นางสาวภัทรวดี ว่องไว 09 5507 2875

นายศักดิ์สิทธิ์ พันธฤทธิ์ 08 8550 5692

นายทวีศักดิ์ ฟักประไพ 08 5598 1981

นายมงคลรัตน์ ศักดิ์บุญญารัตน์ 09 8876 2249

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 02 เมษายน 2021 เวลา 14:11 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 76
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 76 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 17 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- กำหนดการพิธีเปิด

- ตารางการฝึกอบรม

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ จากไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

-----------------------------------------------------------------------------

ผู้ประสานงาน

นางสาวรัตนา สรภูมิ ผอ.วมท. โทร. 08 4432 8080

นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432

นางสาวภัทรวดี ว่องไว 09 5507 2875

นายศักดิ์สิทธิ์ พันธฤทธิ์ 08 8550 5692

นายทวีศักดิ์ ฟักประไพ 08 5598 1981

นายมงคลรัตน์ ศักดิ์บุญญารัตน์ 09 8876 2249

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2021 เวลา 09:38 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 75
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 75 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือถึงปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กำหนดการพิธีเปิด

- ตารางการฝึกอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ จากไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

- แบบแจ้งความประสงค์ขออนุญาตเข้าพักล่วงหน้าก่อนวันเปิดโครงการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

-----------------------------------------------------------------------------

ผู้ประสานงาน

นางสาวรัตนา สรภูมิ ผอ.วมท. โทร. 08 4432 8080

นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432

นางสาวภัทรวดี ว่องไว 09 5507 2875

นายศักดิ์สิทธิ์ พันธฤทธิ์ 08 8550 5692

นายทวีศักดิ์ ฟักประไพ 08 5598 1981

นายมงคลรัตน์ ศักดิ์บุญญารัตน์ 09 8876 2249

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2021 เวลา 18:22 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 74
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 74 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือส่งตัวกลับ

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

 

หนังสือถึงหน่วยงาน

- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- กำหนดการพิธีเปิด

- ตารางการฝึกอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ จากไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

-----------------------------------------------------------------------------

แจ้งเลื่อนการอบรม ขรก.ที่ดี รุ่นที่ 74

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงกรมที่ดิน

* หนังสือถึงกรมการปกครอง

* หนังสือถึงกรมการพัฒนาชุมชน

* หนังสือถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

* หนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง

* หนังสือถึงปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

-----------------------------------------------------------------------------

ผู้ประสานงาน

นางสาวภัทรวดี ว่องไว 09 5507 2875

นายศักดิ์สิทธิ์ พันธฤทธิ์ 08 8550 5692

นายทวีศักดิ์ ฟักประไพ 08 5598 1981

นายมงคลรัตน์ ศักดิ์บุญญารัตน์ 09 8876 2249

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2021 เวลา 09:44 น.
 
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้ได้รับการแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 03 ธันวาคม 2020 เวลา 19:56 น.

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้ได้รับการแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 7 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

- หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด

- รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

- ตารางการฝึกอบรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2020 เวลา 11:05 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 72
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 72 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 11 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ กรุงเทพฯ และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- กำหนดการพิธีเปิด

- ตารางการฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

หมายเหตุ กรุณานำหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ด้วย !

--------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นางสาวรัตนา สรภูมิ ผอ.วมท. โทร. 08 4432 8080

นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432

นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2020 เวลา 15:28 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 18

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack