วิทยาลัยมหาดไทย

พัฒนาคน พัฒนางาน สานการเรียนรู้ สู่ความโดดเด่น

Who's Online.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

We have: 8 guests online
Your IP: 100.28.0.143
 , 
Today: ก.ค. 20, 2024
Welcome to www.ic.moi.go.th
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 75
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 13:24 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

---------------------------------------------------------

หนังสือแจ้งหน่วยงาน

หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือแจ้งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือแจ้งอธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด

- หนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานนอกสังกัด

ประมาณการค่าใช้จ่าย

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- กำหนดการพิธีเปิด

- คำรับรองของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- โครงร่างหัวข้อการศึกษาส่วนบุคคล (Individual  Study)

- กำหนดการพิธีเปิดการอบรมลูกเสือ

- ข้อแนะนำอบรมลูกเสือ

ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 75

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นางสาวรัตนา สรภูมิ ผอ.วมท. โทร. 08 4432 8080

นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 มีนาคม 2021 เวลา 11:17 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 71
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2020 เวลา 14:27 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 71 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 11 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ กรุงเทพฯ และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- กำหนดการพิธีเปิด

- ตารางการฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

หมายเหตุ กรุณานำหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ด้วย !

--------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นางสาวรัตนา สรภูมิ ผอ.วมท. โทร. 08 4432 8080

นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432

นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2020 เวลา 11:48 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 70
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:16 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 70 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันพุธที่ 29 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ กรุงเทพฯ และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- กำหนดการพิธีเปิด

- ตารางการฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

--------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นางสาวรัตนา สรภูมิ ผอ.วมท. โทร. 08 4432 8080

นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432

นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 07:49 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 68
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:16 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 68 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันพุธที่ 8 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ กรุงเทพฯ และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- กำหนดการพิธีเปิด

- ตารางการฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 มกราคม 2020 เวลา 11:05 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 66
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:16 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 66 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 13 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ กรุงเทพฯ และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือถึงปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

- กำหนดการพิธีเปิด

- ตารางการฝึกอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2020 เวลา 09:42 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 65
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:16 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 65 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 21 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ กรุงเทพฯ และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

--------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432

นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤศจิกายน 2019 เวลา 08:51 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัลเรียนดี หลักสูตร บ.มท.รุ่นที่ 32
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 12:47 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัลเรียนดี หลักสูตร นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 32 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

กำหนดการ

-  แบบตอบรับออนไลน์
(กรุณาตอบภายในวันที่ 29 ส.ค. 62)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2019 เวลา 14:47 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:16 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ กรุงเทพฯ และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสป.มท.

- กำหนดการพิธีเปิด

- ตารางการฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- บบตอบรับ

- แบบตอบรับออนไลน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2019 เวลา 09:17 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 64
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:16 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 64 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 4 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ กรุงเทพฯ และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือถึงปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

- กำหนดการพิธีเปิด

- ตารางการฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

หนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัด

--------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432

นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2020 เวลา 09:51 น.
 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2011 เวลา 13:46 น.

การเข้ารับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีสิ่งของจำเป็นที่ต้องเตรียม ดังต่อไปนี้ ๑. ไฟฉาย ๒. รองเท้าฟองน้ำ  ๓. รองเท้ากีฬา  ๔. สบู่ ๕. แปรง /ยาสีฟัน  ๖. ขันอาบน้ำ  ๗. ผ้าเช็ดตัว  ๘. เสื้อ/กางเกง ชุดลำลอง  ๙. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ยาประจำตัว ฯลฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2016 เวลา 07:01 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 32
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2019 เวลา 11:19 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 8 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือเรียนหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนังสือเรียนหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

หนังสือเรียนหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- ตารางการศึกษาอบรม

- กำหนดการพิธีเปิดการฝึกอบรม

- เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางเล่มราชการ

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม(ต่อคน)

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

------------------------------------------------------------------

หนังสือเรื่องเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ

- หนังสืออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ

- หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือเรียนหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือเรียนหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือเรียนหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน

- หนังสือเรียนหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

หนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ

--------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผอ.วมท. โทร. 08 4432 8080

นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432

นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2021 เวลา 07:41 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 13:24 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

---------------------------------------------------------

หนังสือแจ้งหน่วยงาน

หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือแจ้งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือแจ้งอธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด

- หนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด

- หนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานนอกสังกัด

ประมาณการค่าใช้จ่าย

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- กำหนดการพิธีเปิด

- คำรับรองของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- โครงร่างหัวข้อการศึกษาส่วนบุคคล (Individual  Study)

- กำหนดการพิธีเปิดการอบรมลูกเสือ

- ข้อแนะนำอบรมลูกเสือ

- ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 74

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นางสาวรัตนา สรภูมิ ผอ.วมท. โทร. 08 4432 8080

นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2020 เวลา 09:11 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 69
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:16 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 69 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันพุธที่ 15 - 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ กรุงเทพฯ และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- กำหนดการพิธีเปิด

- ตารางการฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 มกราคม 2020 เวลา 11:05 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 67
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:16 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 67 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน - วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ กรุงเทพฯ และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

- กำหนดการพิธีเปิด

- ตารางการฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2020 เวลา 09:43 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบประกาศนียบัตร นปส.รุ่นที่ 72 และรุ่นที่ 73
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:49 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัลเรียนดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 และรุ่นที่ 73 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด

กำหนดการพิธีปิดการฝึกอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์ (กรุณาตอบภายในวันที่ 12 พ.ย. 62)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2019 เวลา 15:29 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2019 เวลา 16:42 น.

โครงการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2019 เวลา 16:47 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 73
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 13:24 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 73 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

---------------------------------------------------------

หนังสือส่งตัวบุคลากรกลับต้นสังกัด

---------------------------------------------------------

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

หนังสืออนุมัติ

หนังสือแจ้งหน่วยงาน

- กำหนดการศึกษาดูงาน

- บัญชีรายชื่อนปส.73

---------------------------------------------------------

หนังสือแจ้งหน่วยงาน

หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือแจ้งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือแจ้งอธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด

- หนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด

- หนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานนอกสังกัด

ประมาณการค่าใช้จ่าย

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- คำรับรองของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- โครงร่างหัวข้อการศึกษาส่วนบุคคล (Individual  Study)

- ตารางการฝึกอบรม

กำหนดการพิธีเปิด

- กำหนดการอบรมลูกเสือ

- ข้อแนะนำอบรมลูกเสือ

- ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 73

- ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 73 (เพิ่มเติม)

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 08 4432 8080

นายวีระ แสงจันทร์ โทร. 08 5484 2440

นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432

างสาวภัทรวดี ว่องไว โทร 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2019 เวลา 16:57 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 13:24 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

---------------------------------------------------------

- หนังสือส่งตัวบุคลากรกลับต้นสังกัด

---------------------------------------------------------

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

- หนังสืออนุมัติ

- หนังสือแจ้งหน่วยงาน

---------------------------------------------------------

หนังสือแจ้งหน่วยงาน

หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด

- หนังสือแจ้งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือแจ้งอธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด

- หนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด

- หนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานนอกสังกัด

ประมาณการค่าใช้จ่าย

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- ตารางการฝึกอบรม

กำหนดการพิธีเปิด

คำรับรองของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- โครงร่างหัวข้อการศึกษาส่วนบุคคล (Individual  Study)

- ข้อแนะนำอบรมลูกเสือ

- กำหนดการอบรมลูกเสือ

- ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 72

แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 07:40 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 63
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:16 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 63 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ กรุงเทพฯ และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

- กำหนดการพิธีเปิด

- ตารางการฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

--------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432

นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2020 เวลา 09:53 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 62
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:16 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 62 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพฯและวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

- กำหนดการพิธีเปิด

- ตารางการฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- แบบตอบรับออนไลน์ (ผู้เข้าอบรมต้องกรอกทุกคน)

--------------------------------------------------------------

หนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

--------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผอ.วมท. โทร. 08 4432 8080

นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432

นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 11:09 น.
 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 61
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:16 น.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 61 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ กรุงเทพฯและวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หนังสือถึงหน่วยงาน

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- หนังสือถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

- กำหนดการพิธีเปิด

- ตารางการฝึกอบรม

- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

- หนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัด

--------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดได้ที่

นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผอ.วมท. โทร. 08 4432 8080

นายพิเชษฐ ดำเสน โทร. 08 9921 3432

นางสาวภัทรวดี ว่องไว โทร 08 5083 2022

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 17:35 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 18

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack