วิทยาลัยมหาดไทย

พัฒนาคน พัฒนางาน สานการเรียนรู้ สู่ความโดดเด่น

Who's Online.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

We have: 5 guests online
Your IP: 44.192.44.30
 , 
Today: ก.ค. 22, 2024
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การเป็นข้าราชการ

ทั้งหมด 50 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 99 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Online Learning) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2566 หนังสือถึงหน่วยงาน - หนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 97 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 3 - 12 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หนังสือถึงหน่วยงาน - หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 98 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 17 - 26 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หนังสือถึงหน่วยงาน - ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 100 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หนังสือส่งตัวกลับ ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 101 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 9 - 18 พฤศจิกายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หนังสือถึงหน่วยงาน - ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 96 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 19 - 28 มิถุนายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หนังสือถึงหน่วยงาน - ...
หลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ รุ่นที่ 2 (1 - 10 พฤษภาคม 2567) - รายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ รุ่นที่ 1 (27 มีนาคม - 5 เมษายน 2567) - รายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 74 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หนังสือส่งตัวกลับ - หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 75 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หนังสือถึงหน่วยงาน - หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 76 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 17 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หนังสือถึงหน่วยงาน - หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 77 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หนังสือถึงหน่วยงาน - หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 78 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 19 - 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หนังสือถึงหน่วยงาน - หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 88 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หนังสือถึงหน่วยงาน ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 89 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 20 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัด ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 73 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ กรุงเทพฯ และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี - กำหนดการพิธีเปิด ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 71 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 11 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ กรุงเทพฯ และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี - กำหนดการพิธีเปิด - ตารางการฝึกอบรม ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 81 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หนังสือถึงหน่วยงาน - หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 72 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 11 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ กรุงเทพฯ และวิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี - กำหนดการพิธีเปิด - ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 80 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 9 - 18 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online Learning) หนังสือแจ้งเสร็จสิ้นการศึกษาอบรม  - หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 82 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 8 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี - ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack