วิทยาลัยมหาดไทย

พัฒนาคน พัฒนางาน สานการเรียนรู้ สู่ความโดดเด่น

Who's Online.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

We have: 3 guests online
Your IP: 44.192.44.30
 , 
Today: ก.ค. 22, 2024
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ระดับกลาง

ทั้งหมด 33 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 33 (ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564) - รายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 32 (ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 8 มีนาคม 2562) - รายชื่อผู้เข้าอบรม ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 8 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หนังสือถึงหน่วยงาน - หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 33 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online Learning) หนังสือถึงหน่วยงาน ...
พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัลเรียนดี หลักสูตร นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 30 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ...
พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัลเรียนดี หลักสูตร นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 31 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ ...
พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัลเรียนดี หลักสูตร นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 32 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย ...
พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัลเรียนดี หลักสูตร นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 33 วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 29 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หนังสือถึงหน่วยงาน - หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ...
...      หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 31 ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2561  ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (บมท.) รุ่นที่ 29 - โครงร่างรายงานการศึกษาส่วนบุคคล เอกสารประกอบการบรรยาย - รศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ - ทิศทางและการพัฒนาประเทศ - การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน อ.จิระนุช ...
12. การประเมินผลสัมฤทธิ์และมอบประกาศนียบัตร บ.มท. 28
(คู่มือการฝึกอบรม/ข่าวประชาสัมพันธ์)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2558 และพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่ห์รางวัล --> Download  ...
13. พิธีเปิดหลักสูตร บ.มท. รุ่นที่ 28
(คู่มือการฝึกอบรม/ข่าวประชาสัมพันธ์)
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 28 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ โดยมีนายแก่นเพชร ช่วงรังษี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ...
14. การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย
(ดาวน์โหลด/เอกสารและเสียงบรรยาย)
โดย อ.ชัยณรงค์ โชโชย รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หลักสูตร นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมชลบุรี วิทยาลัยมหาดไทย ดาวน์โหลด  ...
โดย ดร.เจตน์  สถาพรศีลพร  (สำนักงานศาลปกครอง) หลักสูตร นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชลบุรี วิทยาลัยมหาดไทย ดาวน์โหลด  ...
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) ใบสมัคร บ.มท. แบบบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมฯ คำอธิบายเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารหลักฐานฯ คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ...
17. พิธีมอบประกาศนียบัตร บ.มท.27
(คู่มือการฝึกอบรม/ข่าวประชาสัมพันธ์)
พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่ห์รางวัล ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย(บ.มท.) รุ่นที่ 27 ณ ห้องประชุม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ...
18. พิธีเปิดหลักสูตร บ.มท. รุ่นที่ 27
(คู่มือการฝึกอบรม/ข่าวประชาสัมพันธ์)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 27 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ วิทยาลัยมหาดไทย ...
19. การมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัล บ.มท. 27
(คู่มือการฝึกอบรม/ข่าวประชาสัมพันธ์)
กำหนดการมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัล หลักสูตร นักบริหารระดับกลางกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่น 27 วันที่ 22 พ.ค. 57 ลงทะเบียน เวลา 8.00 น. ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. และห้องประชุม ...
20. พิธีปิดการศึกษาอบรม บ.มท. 26
(คู่มือการฝึกอบรม/ข่าวประชาสัมพันธ์)
พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่ห์รางวัล ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 26 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556    ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack